DAI PHAP
ĐỘC THỦ ĐỀ CỰC CHUẨN

SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI HÔM NAY

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI  

  DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI :   giá:  500.000 VNÐ .

Dựa trên kết quả phân tích đánh giá trên cơ sở thuật toán đám mây xác định xác suất cầu rơi. Đồng thời đội ngũ ADMIN có bề dày kinh nghiệm 20 năm nên kết quả chúng tôi đưa ra cho bạn hoàn toàn xác thực và có căn cứ. Bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục thi thử vận may của mình với chúng tôi.
Thân gửi !! Soi cau chuan xac

Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI.Các bạn sẽ nhận được số từ 10h30 – 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng  500.000 VNĐ, bạn sẽ nhận được DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN ngày

KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI

NGÀY SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
LẤY NGAY 
03/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRÚNG
02/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
01/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRÚNG
bảo trì
24/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG
23/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG
22/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRÚNG
bảo trì
28/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRÚNG
27/02/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT
26/02/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
25/02/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRÚNG
24/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG
23/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG
BẢO TRÌ
29/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRƯỢT 29
28/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRÚNG 56
27/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRƯỢT 16
26/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT 33
25/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRÚNG 35
24/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 56
23/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRÚNG 14
22/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT 65
21/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRÚNG 21
20/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRƯỢT 22
18/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG 44
17/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 02
16/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG 48
15/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 TRÚNG 88
14/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG 41
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT 70
11/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRÚNG 71
10/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT 84
09/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRÚNG 69
08/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 79
07/11/2018 ĐÂU 1 ĐUÔI 4 TRÚNG 11
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG 55
05/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRƯỢT 24
04/11/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 4 TRÚNG 44
03/11/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 32
BẢO TRÌ
29/09/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 30
28/09/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 56
27/09/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRÚNG 15
26/09/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 22
25/09/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRÚNG 54
24/09/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 69
23/09/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 2 TRÚNG 62
22/09/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 78
21/09/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 21
20/09/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRÚNG 96
19/09/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 7 TRÚNG 77
18/09/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 3 TRÚNG 20
17/09/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 3 TRÚNG 43
16/09/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRÚNG 63
15/09/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 77
14/09/2018 ĐẦU  9 ĐUÔI 7 TRƯỢT 88
13/09/2018 ĐẦU  6 ĐUÔI 7 TRÚNG 62
12/09.2018 ĐẦU  5 ĐUÔI 3 TRÚNG 56
bảo trì
03/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 49
02/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 TRÚNG 40
01/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRÚNG 19
31/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 67
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG 60
29/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRÚNG 78
28/08/2018 ĐÂU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT 27
27/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG 87
26/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRƯỢT 91
25/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
24/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 TRÚNG 17
23/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRÚNG 35
22/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRƯỢT 73
21/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT 56
20/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG 57
19/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRƯỢT 19
18/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 77
17/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 TRƯỢT 27
16/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT 87
15/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRÚNG 62
14/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 86
13/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRÚNG 49
12/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRƯỢT 77
11/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 60
10/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG 81
09/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRÚNG 17
08/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRƯỢT 29
07/08/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 3 TRÚNG 23
06/08/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 14
05/08/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 38
04/08/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 TRÚNG 24
03/08/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 86
02/08/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 38
01/08/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 28
31/07/2018 ĐẦU 8  – ĐUÔI 6 TRÚNG 36
30/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 72
29/07/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 92
28/07/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 3 TRÚNG 33
27/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 31
26/07/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 8 TRÚNG 56
25/07/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 41
24/07/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 0 TRÚNG 70
23/07/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRÚNG 86
22/07/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 92
21/07/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 68
20/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 49
19/07/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 8 TRÚNG 17
18/07/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 69
17/07/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 23
16/07/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 71
15/07/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRÚNG 40
14/07/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 23
13/07/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 01
12/07/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 5 TRÚNG 65
11/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 54
10/07/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 57
09/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 5 TRÚNG 45
08/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 4 TRÚNG 99
07/07/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 67
06/07/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 4 TRÚNG 14
05/07/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 95
04/07/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 95
03/07/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 30
02/07/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 7 TRÚNG 87
01/07/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 7 TRÚNG 17
30/06/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 42
29/06/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 3 TRÚNG 83
28/06/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 94
27/06/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 8 TRÚNG 98
BẢO TRÌ BẢO TRÌ —–
22/06/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 83
21/06/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 97
20/06/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 3 TRÚNG 15
19/06/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 89
18/06/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 33
17/06/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 TRÚNG 64
16/06/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 48
15/06/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 45
14/06/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 7 TRÚNG 43
13/06/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 37
12/06/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 99
11/06/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 54
10/06/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRÚNG 03
09/06/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 99
08/06/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 38
07/06/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 9 TRƯỢT 82
06/06/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 75
05/06/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 85
04/06/2018 ĐẦU 4  – ĐUÔI 7 TRƯỢT 83
03/06/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 00
02/06/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 85
01/06/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRÚNG 72
31/05/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 54
30/05/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 9 TRÚNG 63
29/05/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 97
28/05/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 9 TRÚNG 38
27/05/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 08
26/05/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 73
25/05/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 36
24/05/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 6 TRÚNG 76
23/05/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 44
22/05/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 30
21/05/2018  ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 TRÚNG 11
20/05/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 6  TRƯỢT 70
19/05/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 7  TRÚNG 45
18/05/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 8  TRÚNG 40
17/05/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 23
16/05/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 3 TRƯỢT  70
15/05/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 7 TRƯỢT  16
14/05/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 5 TRÚNG 45
13/05/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 6 TRÚNG 36
12/05/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 81
11/05/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRÚNG 04
09/05/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 60
08/05/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 76
07/05/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 64
06/05/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 38
05/05/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 82
04/05/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 1 TRÚNG 01
03/05/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 02
02/05/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 79
01/05/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 56
30/04/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 4 TRÚNG 14
29/04/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 5 TRÚNG 45
28/04/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 86
27/04/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 0 TRÚNG 30
26/04/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 6 TRÚNG 86
25/04/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 50
24/04/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 5 TRÚNG 45
23/04/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 69
22/04/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 68
21/04/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 66
20/04/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 61
19/04/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 80
18/04/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 1 TRƯỢT
17/04/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRÚNG 64
16/04/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT
15/04/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 8 TRƯỢT
14/04/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 70
13/04/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 01
12/04/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 18
11/04/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRÚNG 65
10/04/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 8 TRÚNG 88
09/04/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 3  TRÚNG 23 
08/04/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3  TRÚNG 63 
07/04/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 98
06/04/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 09
05/04/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 94
04/04/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8  TRÚNG 82 
03/04/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 46
02/04/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1  TRÚNG 12 
01/04/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 71
31/03/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9  TRÚNG 39 
30/03/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 00
29/03/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 68
28/03/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2  TRÚNG 88 
27/03/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 67
26/03/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 3  TRÚNG 23 
25/03/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 94
24/03/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 45
23/03/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 13
22/03/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3  TRÚNG 39
21/03/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 1  TRƯỢT 85
20/03/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5  TRÚNG 65
19/03/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9  TRÚNG 94
18/03/2018 MỞ LẠI
17/03/2018 BẢO TRÌ
16/03/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRÚNG 49
15/03/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 16
14/03/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 4 TRÚNG 54
13/03/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 7 TRÚNG 07
12/03/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 77
11/03/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 29
10/03/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 30
09/03/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 23
08/03/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9 TRÚNG 98
07/03/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 83
06/03/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 60
05/03/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 65
04/03/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 73
03/03/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 86
02/03/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 80
01/03/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 28
28/02/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRÚNG 57
27/02/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 66
26/02/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 9 TRÚNG 39
25/02/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 10
24/02/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRÚNG 54
13/02/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 89
12/02/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRÚNG 99
11/02/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 68
10/02/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 81
09/02/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 25
08/02/2018  ĐẦU 8  – ĐUÔI 8 TRƯỢT 75
07/02/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 5 TRÚNG 25
06/02/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 05
05/02/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 29
04/02/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 43
03/02/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 1 TRÚNG 01
02/02/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 3 TRÚNG 73
01/02/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 51
31/01/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 48
30/01/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9 TRÚNG 29
29/01/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRÚNG 47
28/01/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 51
27/01/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 83
26/01/2018 ĐẦU 9 – ĐUÔI 5 TRÚNG 45
25/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 68
24/01/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRÚNG 57
23/01/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 01
22/01/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 60
21/01/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRÚNG 39
20/01/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 63
19/01/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 21
18/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 1 TRÚNG 01
17/01/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRÚNG 09
16/01/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 21
15/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 98
14/01/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 21
13/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 64
12/01/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 77
11/01/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 49
10/01/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRÚNG 44
09/01/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 62
08/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 08
07/01/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRÚNG 57
06/01/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 89
05/01/2018 ĐẦU 0 – ĐUÔI 6 TRÚNG 05
04/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 74
03/01/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 TRÚNG 17
02/01/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 31
01/01/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 62
31/12/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9 TRÚNG 59
30/12/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRÚNG 73
29/12/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 73
28/12/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 05
27/12/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 16
26/12/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 4 TRÚNG 04
25/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRÚNG 63
24/12/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 86
23/12/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 69
22/12/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 21
21/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 58
20/12/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 68
19/12/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 18
18/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 75
17/12/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 48
16/12/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 31
15/12/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 68
14/12/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 87
13/12/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 72
12/12/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 49
11/12/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 60
10/12/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 78
09/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 92
08/12/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 81
07/12/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 53
06/12/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 64
05/12/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 77
04/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRÚNG 33
03/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 09
02/12/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 0 TRÚNG 70
01/12/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 16
30/11/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 50
29/11/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 75
28/11/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 05
27/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 TRÚNG 11
26/11/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 09
25/11/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 80
24/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 68
23/11/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 62
22/11/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 0 TRÚNG 24
21/11/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRÚNG 53
20/11/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 37
19/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 61
18/11/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 22
17/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 08
16/11/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 50
15/11/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9 TRÚNG 98
14/11/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 97
13/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 41
12/11/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 93
11/11/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 65
10/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 23
09/11/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 27
08/11/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 3 TRÚNG 83
07/11/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRÚNG 38
06/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 55
05/11/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 60
04/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 27
03/11/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRÚNG 34
02/11/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 1 TRÚNG 61
01/11/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 92
31/10/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRÚNG 43
30/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 87
29/10/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 70
28/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 24
27/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 27
26/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 2 TRÚNG 82
25/10/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 22
24/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3  TRÚNG 34
23/10/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1  TRÚNG 91
22/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 3  TRÚNG 53
21/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 5  TRÚNG 95
20/10/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 2  TRÚNG 32
19/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 2  TRÚNG 31
18/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0  TRÚNG 70
17/10/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4  TRÚNG 24
16/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 49
15/10/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRÚNG 85
14/10/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 72
13/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 6 TRÚNG 28
12/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 TRÚNG 04
11/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 4 TRÚNG 09
10/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 1 TRÚNG 71
09/10/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 37
08/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 01
07/10/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 4 TRÚNG 24
06/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRÚNG 09
05/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRÚNG 96
04/10/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 79
03/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 8 TRÚNG 48
02/10/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 7 TRÚNG 07
01/10/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 63
30/09/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 TRÚNG 34
29/09/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 66
28/09/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRÚNG 96
27/09/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRÚNG 77
26/09/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRÚNG 43
25/09/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 39
24/09/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 52
23/09/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 70
22/09/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 7 TRÚNG 87
21/09/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 70
20/09/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 73
19/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 46
18/09/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 1 TRÚNG 01
17/09/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 TRÚNG 12
16/09/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 85
15/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 7 TRÚNG 56
14/09/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 0 TRÚNG 40
13/09/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 60
12/09/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 5 TRÚNG 95
11/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRÚNG 19
10/09/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 0 TRÚNG 93
09/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 15
08/09/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 TRÚNG 30
07/09/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 3 TRÚNG 63
06/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRÚNG 39
05/09/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 TRÚNG 59
04/09/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 57
03/09/2017 ĐẦU7- ĐUÔI 1 TRÚNG 71
02/09/2017 ĐẦU7- ĐUÔI 1 TRÚNG 31
01/09/2017 ĐẦU 8- ĐUÔI 5 TRƯỢT 89
31/08/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 4 TRÚNG 54
30/08/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 3 TRÚNG 03
29/08/2017 ĐẦU 6- ĐUÔI 3 TRƯỢT 98
28/08/2017 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 TRÚNG 55
27/08/2017 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 TRƯỢT 86
26/08/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 0 TRƯỢT 30
25/08/2017 ĐẦU 9- ĐUÔI 9 TRÚNG 99
24/08/2017 ĐẦU 9- ĐUÔI 9 TRÚNG 49
23/08/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 TRÚNG 68
22/08/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 4 TRÚNG 44
21/08/2017 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 TRÚNG 81
20/08/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 5 TRÚNG 09
19/08/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 9 TRÚNG 49
18/08/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 8 TRƯỢT 79
17/08/2017 ĐẦU  1 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 71
16/08/2017 ĐẦU  8 – ĐUÔI 7 TRÚNG 85
15/08/2017 ĐẦU  3 – ĐUÔI 5 TRÚNG 31
14/08/2017 ĐẦU  5 – ĐUÔI 5 TRÚNG 25
13/08/2017 ĐẦU  9 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 07
12/08/2017 ĐẦU  8 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 66
11/08/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 2 TRÚNG 12
10/08/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 7 TRÚNG 57
09/08/2017 ĐẦU  6   – ĐUÔI 1 TRƯỢT 16
08/08/2017 ĐẦU  3   – ĐUÔI 3 TRÚNG 33
07/08/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 3 TRÚNG 23
06/08/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 3 TRÚNG 63
05/08/2017 ĐẦU  8   – ĐUÔI 9 TRÚNG 83
04/08/2017 ĐẦU  0   – ĐUÔI 9 TRÚNG 08
03/08/2017 ĐẦU  3   – ĐUÔI 4 TRƯỢT 13
02/08/2017 ĐẦU  8   – ĐUÔI 3 TRÚNG 80
01/08/2017 ĐẦU  6   – ĐUÔI 5 TRÚNG 65
31/07/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 5 TRƯỢT 47
30/07/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 3 TRÚNG 70
29/07/2017 ĐẦU  3   – ĐUÔI 7 TRÚNG 30
28/07/2017 ĐẦU  9   – ĐUÔI 3 TRƯỢT 39
27/07/2017 ĐẦU  5   – ĐUÔI 3 ĂN ĐỀ 33
26/07/2017 ĐẦU  9   – ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 67
25/07/2017 ĐẦU  6   – ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 64
24/07/2017 ĐẦU  7   – ĐUÔI 3 TRƯỢT 37
23/07/2017 ĐẦU  2   – ĐUÔI 0 ĂN ĐỀ 20
22/07/2017 ĐẦU  8   – ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 81
21/07/2017 ĐẦU  4   – ĐUÔI 6 TRƯỢT 64
20/07/2017 ĐẦU  3   – ĐUÔI 2 ĂN ĐỀ 33
19/07/2017 ĐẦU  3   – ĐUÔI 9 ĂN ĐỀ 37
18/07/2017 ĐẦU  6  – ĐUÔI 6 ĂN ĐỀ 66
17/07/2017 ĐẦU  7  – ĐUÔI 6 TRƯỢT
16/07/2017 ĐẦU  3  – ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 39
15/07/2017 ĐẦU  8  – ĐUÔI 1 ĂN ĐỀ 81
14/07/2017 ĐẦU  6  – ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 66
13/07/2017 ĐẦU  3 – ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 31
12/07/2017 ĐẦU  2 – ĐUÔI 1 TRƯỢT
11/07/2017 ĐẦU  9 – ĐUÔI 0 ĂN ĐỀ 10
10/07/2017 ĐẦU 5  – ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 47
09/07/2017 ĐẦU 9  – ĐUÔI 3 ĂN ĐỀ 93
08/07/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 86
07/07/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 3 ĂN ĐỀ 94
06/07/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 82 
NÂNG CẤP GÓI
13/05/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 55 
12/05/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 2 ĂN ĐỀ 92
11/05/2017 ĐẦU  5- ĐUÔI 2 TRƯỢT 61
10/05/2017  ĐẦU 4 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 62
09/05/2017    ĐẦU 8 – ĐUÔI 6  ĂN ĐỀ 76
08/05/2017  ĐẦU 2 – ĐUÔI 8     TRƯỢT 10
07/05/2017   ĐẦU 9 – ĐUÔI 9   ĂN ĐỀ 39
06/05/2017   ĐẦU 0 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 95
05/05/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 9   ĂN ĐỀ 29 
04/05/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4  ĂN ĐỀ 74
03/05/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 7   ĂN ĐỀ 81 
02/05/2017 ĐẦU 1- ĐUÔI 9  TRƯỢT 08
01/05/2017  ĐẦU 2 ĐUÔI 7  TRƯỢT 65
30/04/2017  ĐẦU 7 ĐUÔI 9 ĂN ĐỀ 76 
29/04/2017  ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT 21
ĐÃ LƯU ĐÃ LƯU   ĐÃ LƯU

SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP Chúc Các Bạn Luôn Thành Công Và Phát Tài


Lưu ý mọi dự đoán trên chỉ mang tính chất dự đoán tham khảo ** ! Tất cả các kinh nghiệm lô đề, phương pháp soi cầu, thống kê tần suất đưa ra giúp mọi người chơi tìm được con số may mắn của xổ số miền bắc. Trang web không ép buộc hay lôi kéo, bắt ai mua, tất cả lấy số đều dựa trên tự nguyện. Nếu bạn sử dụng dịch vụ là đồng ý với những điểu khoản của chúng tôi!

Soi cầu xổ số:

SOI CẦU MIỀN BẮC - TRUNG - NAM HÔM NAY

Trang soi cầu lô đề xổ số, bạch thủ VIP , Soi Cầu Miền Bắc chính xác
Sitemap || dàn đề vip || xiên 2 số || ba càng chuẩn xác / 3 càng hôm nay